Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
भेष बहादुर कुँवर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बन्दीपुर गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत bheshbdkunwer@gmail.com ९८५६००३१११
ई. आनन्द भट्टराई सुचना प्रबिधि अधिकृत (IT Officer) सुचना प्रबिधि (IT) शाखा ito.bandipurmun@gmail.com ९८४६१६१५८०
पुष्प खनाल ना.सु योजना शाखा puspakhanalji@gmail.com ९८५६०४३०२४
खगेन्द्र खवास सव.इन्जिनियर प्राबिधिक शाखा