FAQs Complain Problems

Ex-Elected Official

बन्दिपुर गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाका पदाधिकारीहरुको विवरण

Photo Name Designation Section Phone Tenure
पूर्ण सिंह थापा गाउँपालिका अध्यक्ष बन्दिपुर गाउँपालिका अध्यक्ष 9856042242
करुणा गुरुङ गाउँपालिका उपाध्यक्ष बन्दिपुर गाउँपालिका उपाध्यक्ष
भानुभक्त पोख्रेल वडा अध्यक्ष १ नं. वडा कार्यालय, बन्दिपुर गाउँपालिका
कृष्ण प्रसाद लामिछाने वडा अध्यक्ष २ नं. वडा कार्यालय, बन्दिपुर गाउँपालिका 9866040460
हस्त बहादुर जिसि वडा अध्यक्ष ३ नं. वडा कार्यालय, बन्दिपुर गाउँपालिका 9846436980 २०७४ जेष्ठ ५ - २०७९ जेष्ठ ५
दान बहादुर थापा का.बा. वडाध्यक्ष ४ नं. वडा कार्यालय, बन्दिपुर गाउँपालिका ९८५६०६७८०४
ध्रुव प्रसाद लामिछाने वडा अध्यक्ष ५ नं. वडा कार्यालय, बन्दिपुर गाउँपालिका ९८५६०६७७०५
सन्त बहादुर गुरुङ्ग वडा अध्यक्ष ६ नं. वडा कार्यालय, बन्दिपुर गाउँपालिका 9846065119 २०७४ जेष्ठ ५ - २०७९ जेष्ठ ५