FAQs Complain Problems

कर्मचारीहरु

बन्दिपुर गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाका पदाधिकारीहरुको विवरण

Photo Name Designation Section Email Phone
यादवराज आचार्य प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बन्दिपुर गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय cao.bandipurmun@gmail.com ९८५६००३१११
गिर बहादुर राना शाखा अधिकृत प्रशासन शाखा अधिकृत prashasan.bandipurmun@gmail.com ९८५६०५८१९८
कृष्ण प्रसाद बसौला लेखा अधिकृत लेखा शाखा lekha.bandipurmun@gmail.com ९८५६०६७८०८
दिनेश पौडेल क.अधिकृत राजस्व शाखा revenue.bandipurmun@gmail.com ९८५६०६७८२४
अन्जिर भट्टराई सिनियर अ.हे.ब. स्वास्थ्य शाखा health.bandipurmun@gmail.com ९८५६०६७८१७
विष्णु खत्री क्षेत्री शाखा अधिकृत शिक्षा शाखा edu.bandipurmun@gmail.com ९८५६०६७८२१
मधु विलास न्याैपाने शाखा अधिकृत पशु सेवा शाखा vet.bandipurmun@gmail.com ९८५५०६९९३१
शरण सिंह गुरुङ्ग रोजगार संयोजक/अधिकृत रोजगार सेवा केन्द्र employment.bandipurmun@gmail.com ९८५६०६७८२५
विशाल न्यौपाने सूचना प्रबिधि अधिकृत / सूचना अधिकारी सूचना प्रविधि शाखा/सूचना अधिकारी ito.bandipurmun@gmail.com/suchanaadhikari.bandipurmun@gmail.com ९८४०१९५८२४
मनोज कुमार महतो कविराज बन्दिपुर आयुर्वेद औषधालय, बन्दिपुर - ४ ayurbed.bandipurmun@gmail.com ०६५-५२०१५७
किरण श्रेष्ठ जनस्वास्थ्य निरक्षक(अधिकृत छैटौं) स्वास्थ्य शाखा health.bandipurmun@gmail.com 9856041534
विमला पोख्रेल कट्टेल अधिकृतस्तर छैटौं स्वास्थ्य 9846471893
डा. सफल पौडेल पशु चिकित्सक पशुपन्छी विकास शाखा vet.bandipurmun@gmail.com 9840015795
कविता पाैडेल सहायक महिला विकास निरीक्षक महिला तथा बालबालिका शाखा socialdev.bandipurmun@gmail.com ९८४६१५१४१०
सुविका प्रधान कृषि स्नातक कृषि विकास शाखा agri.bandipurmun@gmail.com 9846760109
श्रीराम पाैडेल आन्तरिक लेखा परीक्षक आन्तरिक लेखा परीक्षण audits.bandipurmun@gmail.com ९८६४४२१८५३
भगवान त्रिपाठी ना.सु. प्रशासन शाखा ९८५६०४०६२९
गगन थापा लेखापाल लेखा शाखा lekha.bandipurmun@gmail.com ९८६४४२३६६६
शंकर अछामी कम्प्युटर अपरेटर प्रशासन शाखा ९८२४१५६०२०
सिर्जना अधिकारी प्राविधिक सहायक - पाचौं शिक्षा शाखा ९८४३०९७८८२

Pages