FAQs Complain Problems

कर्मचारीहरु

बन्दिपुर गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाका पदाधिकारीहरुको विवरण

Photo Name Designation Section Email Phone
नवेशराज हमाल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बन्दिपुर गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय cao.bandipurmun@gmail.com ९८५६००३१११
गिर बहादुर राना सूचना अधिकारी सूचना शाखा अधिकृत / प्रशासन suchanaadhikari@bandipurmun.gov.np ९८५६०५८१९८
कृष्ण प्रसाद बसौला लेखा अधिकृत लेखा शाखा lekha.bandipurmun@gmail.com ९८५६०६७८०८
दिनेश पौडेल क.अधिकृत राजस्व शाखा revenue.bandipurmun@gmail.com ९८५६०६७८२४
अन्जिर भट्टराई सिनियर अ.हे.ब. स्वास्थ्य शाखा health.bandipurmun@gmail.com ९८५६०६७८१७
ई. सन्तोष थापा इन्जिनियर प्राविधिक शाखा engineering.bandipurmun@gmail.com ९८५६०६७८२३
विष्णु खत्री क्षेत्री शाखा अधिकृत शिक्षा शाखा edu.bandipurmun@gmail.com ९८५६०६७८२१
मधु विलास न्याैपाने शाखा अधिकृत पशु सेवा शाखा vet.bandipurmun@gmail.com ९८५५०६९९३१
शरण सिंह गुरुङ्ग रोजगार संयोजक/अधिकृत रोजगार सेवा केन्द्र employment.bandipurmun@gmail.com ९८५६०६७८२५
मनोज कुमार महतो कविराज बन्दिपुर आयुर्वेद औषधालय, बन्दिपुर - ४ ayurbed.bandipurmun@gmail.com ०६५-५२०१५७
विशाल न्यौपाने सूचना प्रबिधि अधिकृत (IT Officer) सुचना प्रविधि शाखा ito.bandipurmun@gmail.com ९८४०१९५८२४
कविता पाैडेल सहायक महिला विकास निरीक्षक बन्दिपुर गाउँपालिका ९८४६१५१४१०
श्रीराम पाैडेल आन्तरिक लेखा परीक्षक आन्तरिक लेखा परीक्षण audits.bandipurmun@gmail.com ९८६४४२१८५३
गगन थापा लेखापाल लेखा शाखा lekha.bandipurmun@gmail.com ९८६४४२३६६६
शंकर अछामी कम्प्युटर अपरेटर प्रशासन शाखा ९८२४१५६०२०
सिर्जना अधिकारी प्राविधिक सहायक - पाचौं शिक्षा शाखा ९८४३०९७८८२
नेत्र प्रसाद लामिछाने खानेपानी सब टेक्निसियन - पाँचाै प्राविधिक शाखा ९८४६२७०१९७
नवराज का‌फ्ले ना.सु. सहकारी शाखा ९८४६०४०३६२
ऋषि राम ढुंगाना सहायक स्तर - पाँचाै बन्दिपुर गाउँपालिका ९८४६४५५६१०
सुरोज भट्टराई एम.आई.एस. अपरेटर ब्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामानिक सुरक्षा शाखा donidcr.bandipurmun@gmail.com ९८५६०६७८२६

Pages