FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

आर्थिक सहायता सम्बन्धि सुचना।

बैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारको करार अवधि भित्र वा करार अवधि समाप्त भएको एक बर्ष भित्र कुनै कारणले मृत्यु भएमा मृत्यु भएको मितिले एक बर्ष भित्र आर्थिक सहायताको लागि निवेदन दिनु हनु यो सुचना जारी गरिन्छ।

नेपालको नक्सा

नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदबाट हालै सार्वजनिक गरिएको नेपालको नक्सा

साना सिंचाई तथा टनेल लागत सहभागिता सहित प्रस्ताव पेश गर्नु हुन - सुचना

सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस सहित कृषि विकास तथा पशु सेवा शाखा बन्दिपुर गाउँपालिकाको कार्यालयमा सम्पर्क गर्नु हुन अनुरोध छ।

सम्पर्क: bandipurmun.gov.np     कर्मचारीहरु

           ९८५६०६७८१९

          सम्बन्धित वडा कार्यालय           वडा अध्यक्ष             वडा सचिव

Pages