FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

जलवायु अनुमान सम्बन्धी सुचना

पूर्वीमध्य बिंगालको खाडीमा रहेको न्त्यून-चापीय प्रणाली हाल चक्रिात (Cyclonic Storm) यास्(YAAS) मा परिणत भैसके को छ। यो चक्रपात उत्तर-उत्तरपसिम सनेक्रममा भोलि मंगलबार (जेठ ११) गते धेरै शक्तिशाली चक्रपात (Severe Cyclonic Storm) मा परिणत हनुे र बुधबार (जेष्ठ १२) गते सम्ममा अति धेरै शसिशाली चक्रपात (

Pages